Arbetsträning

Att arbetsträna hos oss innebär mer än bara hundgos!

Två gånger om dagen går vi på promenad i varierande terräng; 1 timme på förmiddagen och 30 minuter på eftermiddagen. Vi tvättar, städar & diskar dagligen för att hålla lokalen ren och fräsch. Förutom detta har vi även utfodring och daglig mental aktivering av hundarna. Alla dessa moment får du som arbetstränande vara med på under handledning. Vi som arbetar här har egen erfarenhet av att ha stått långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis psykisk ohälsa, utbrändhet och tidigare missbruk. Här är vi alla öppna med vårt mående och tidigare erfarenheter och stöttar varandra i högt och lågt. Alla i personalen har tystnadsplikt.Arbetsträning via Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan ta beslut om Förstärkt Arbetsträning (FAT) eller Bidrag för Personligt Biträde (BPB) för en placering hos oss.
På en arbetsträning kommer du tillsammans med din handläggare och kontaktperson på hunddagiset fram till en arbetsplan med arbetstider,
uppgifter och mål med din arbetsträning. För att arbetsträna hos oss behöver du kunna vara på plats minst 2 timmar/dag och 3 dagar/vecka.
Detta för att skapa en trygg miljö för hundarna.

Placeringsavtal för arbetsprövning (för deltagare från Göteborg och kranskommuner)

Vi tar emot deltagare från Göteborg och kranskommuner via placeringsavtal för arbetsprövning enligt ramavtal IK22109-11.
Arbetsprövning syftar till att kartlägga en persons intressen och utvecklingsmöjligheter samt dennes fysiska, psykiska eller sociala
funktions- och arbetsförmåga ställt i relation till kraven på arbetsmarknaden. Den enskilde ges möjligheten att via arbetsprövning
integreras/återintegreras på arbetsmarknaden.

 

Intresserad av ett studiebesök? Kontakta oss! 

Kontaktperson arbetsträning:
Adéle Holtz
adele.holtz@vagenut.coop

Läs mer om arbetsträning här: https://vagenut.coop/arbetstraning/