Inskolning

Hur går inskolningen till?

Den nya hunden anländer vid 10:00 och får umgås själv med en ur personalen, där målet är att hunden ska finna en trygg punkt på dagiset och börja känna av de andras dofter. Hunden får stanna med samma person under hela första dagen och tas ut och rastas enskilt och får åka hem 12:00, där kunden får en avstämning om hur det har gått och tider för nästkommande dag bestäms. 

Under resterande dagar bestäms tider och inskolningstempo baserat på hundens framsteg i den nya miljön. Hunden kommer få träffa de andra hundarna i flocken under kontrollerade former och när den fått träffa de andra så får den succesivt umgås längre och längre med flocken och gå promenader tillsammans med dem. Om hunden känner sig trygg och säker, så ökar vi tempot med längre dagar och känner sig hunden osäker, så tar vi det i ett långsammare tempo. Vid hämtning stämmer vi alltid av hur dagen har gått och bestämmer hur nästkommande dag ska vara.